Systém K

Těžké válečkové dopravníky


 • Mimořádně masivní a stabilní svařovaná konstrukce z uzavřených profilů je osazena silnostěnnými soustruženými ocelovými válečky.
 • Čím větší šířka dopravníku, tím větší a silnější celková konstrukce a větší průměr válečků a hřídelí. Hřídele válečků jsou uloženy ve stavitelných ocelových pouzdrech s ložisky.
 • Jednotlivé, navzájem propojitelné moduly o délce 1 a 2 metry umožňují volbu optimální délky dopravníku.
 • Robustní systém výsuvu nohou dopravníku umožňuje nastavitelnou výšku v rozsahu 760-960 mm.
 • Bohatý sortiment příslušenství a připojovacích dílů.
   
šířka válečků počet nohou počet válečků průměr válečků celková délka [mm] nosnost [kg/1m]
K 400 / 2m 400 2 6 58 2000 500
K 520 / 2m 520 2 6 58 2000 600
K 650 / 2m 650 2 6 68 2000 1000
K 750 / 2m 750 2 6 74 2000 1600
K 400 / 1m 400 1 3 58 1000 500
K 520 / 1m 520 1 3 58 1000 600
K 650 / 1m 650 2 3 68 1000 1000
K 750 / 1m 750 2 3 74 1000 1600

KS – Prodlužovací sekce k dopravníku K

 • Délka modulů 2 m.
 • Stejné rámy jsou osazeny menším počtem válečků.
 • Dopravník KS 400 a 520 má jednu nohu, dopravník KS 650 a 750 má pro dosažení maximální nosnosti dvě nohy.
   
šířka válečků počet nohou počet válečků průměr válečků celková délka [mm] nosnost [kg/1m]
KS 400 / 2m 400 1 4 58 2000 500
KS 520 / 2m 520 1 4 58 2000 600
KS 650 / 2m 650 2 4 68 2000 1000
KS 750 / 2m 750 2 4 74 2000 1600
KS 400 / 1m 400 1 2 58 1000 500
KS 520 / 1m 520 1 2 58 1000 600
KS 650 / 1m 650 2 2 68 1000 1000
KS 750 / 1m 750 2 2 74 1000 1600

Příslušenství dopravníků K

KO – Manuální odměřovací zařízení​

 • Jednoduché, efektivní odměřování požadované délky.
 • Masivní systém s robustním litinovým tělesem dorazu, pohybujícím se na přesném ocelovém vedení, zaručuje přesnost nastavení a dlouhodobou životnost.
 • Nastavování požadované délky je ruční na analogové (milimetrové) stupnici.
 • Systém posuvného dorazu je výklopný, aby nedocházelo k sevření materiálu a tím možného poškození pilového pásu.
 • Instaluje se na všechny typy dopravníků K.  Vyrábí se ve dvou velikostech pro šířky válečků 400, 520 mm a šířky 650 a 750 mm.
   

měřená délka [mm] celková délka [mm]
KO 400, 520, 650, 750 / 2m 2000 2400
KO 400, 520, 650, 750 / 3m 3000 3400
KO 400, 520, 650, 750 / 4m 4000 4400
KO 400, 520, 650, 750 / 5m 5000 5400
KO 400, 520, 650, 750 / 6m 6000 6400

(součástí balení je dorazový systém, systém posuvu a analogová stupnice odpovídající délky, ne samotný dopravník)

KOD – Digitální odměřovací zařízení​

 • Zaručuje precizní a jednoduché nastavení požadované délky se zobrazením polohy na digitálním displeji s přesností 0,1 mm.
 • Masivním systém s robustním litinovým tělesem dorazu, pohybujícím se na přesném ocelovém vedení, zaručuje přesnost nastavení a dlouhodobou životnost.
 • Nastavování požadované délky je ruční s jednoduchou aretací. Systém je napájen baterií s dlouhou životností.
 • Mimořádně stabilní systém posuvného dorazu je výklopný, aby nedocházelo k sevření materiálu a tím možného poškození pilového pásu.
 • Instaluje se na všechny typy dopravníků K. Vyrábí se ve dvou velikostech pro šířky válečků 400, 520 mm a šířky 650 a 750 mm.

měřená délka [mm] celková délka [mm]
KOD 400, 520, 650, 750 / 2m 2000 2400
KOD 400, 520, 650, 750 / 3m 3000 3400
KOD 400, 520, 650, 750 / 4m 4000 4400
KOD 400, 520, 650, 750 / 5m 5000 5400
KOD 400, 520, 650, 750 / 6m 6000 6400

(součástí balení je dorazový systém s digitálním odměřováním, systém posuvu a magnetická páska odpovídající délky, ne samotný dopravník) 

KO-NC Automatické odměřovací zařízení

 • Automatický doraz slouží k odměřování profilových materiálů a lehkých plných materiálů menších průměrů.
 • Základ tvoří masivní dopravník K 400 nebo K 520, který je osazen kvalitní průmyslovou lineární osou.
 • Servopohon zaručuje vysokou rychlost a přesnost odměřování 0,1 mm.
 • Dorazový vozík se pohybuje po lineárních vedeních.
 • Jednoduché intuitivní ovládání přes velký barevný dotykový displej s vysokým rozlišením, umístěný na samostatně stojícím ovládacím panelu.
 • Možnost ukládání často používaných délek do paměti, možnost odskoku dorazu od materiálu před provedením řezu.
 • Inteligentní systém s NC řízením umožňuje při naražení materiálu do dorazu, že celý doraz proklouzne a poté se vrátí automaticky zpět do žádané polohy.
 • Odměřovací zařízení KO-NC je možné použít s dopravníky typu K 400 a K 520.
 • Ideální pomocník k poloautomatickým pásovým pilám Pilous ARG 300 - ARG 500.

měřená délka [mm] celková délka [mm]
KO-NC 3000 2400 3000
KO-NC 4000 3400 4000
KO-NC 7000 6400 7000

(součástí balení je dorazový systém s NC odměřováním, systém posuvu odpovídající délky, ovládací panel, ne samotný dopravník) 

KX-NC Automatické podávací zařízení

 • Automatické podávací zařízení slouží k přesnému posuvu profilových materiálů a lehkých plných materiálů menších průměrů do pily.
 • Základ tvoří masivní dopravník K 400 nebo K 520, který je osazen kvalitní průmyslovou lineární osou.
 • Servopohon zaručuje vysokou rychlost a přesnost podání 0,1 mm.
 • Podávací vozík se pohybuje po lineárních vedeních.
 • Systém umožňuje přesné podávání materiálů až do hmotnosti 500 kg. Například plný materiál průměru 110 mm, délky 6 m, nebo HEB profil 400, délky 6 m.
 • Jednoduché intuitivní ovládání přes velký barevný dotykový displej s vysokým rozlišením, umístěný na samostatně stojícím ovládacím panelu.
 • Možnost ukládání často používaných délek do paměti.
 • Inteligentní systém si sám reguluje rychlost posuvu v závislosti na hmotnosti materiálu a zamezuje případnému přetížení a tím poškození posuvného mechanismu. 
 • Proti zamezení pohybu podávaného materiálu, muže být tlačná čelist osazena Magnetickým úchytem KXM. (příslušenství)
 • Podávací zařízení KX-NC je možné použít s dopravníky typu K 400 a K 520.
 • Ideální pomocník k poloautomatickým pásovým pilám Pilous ARG 300 - ARG 500.

měřená délka [mm] celková délka [mm]
KX-NC 3000 2400 3000
KX-NC 4000 3400 4000
KX-NC 7000 6400 7000

(součástí balení je podávací systém s NC odměřováním, systém posuvu odpovídající délky, ovládací panel, ne samotný dopravník) 


KP – Dopravník s motorově poháněnými válečky

 • Motoricky poháněné válečky umožňují snadný a přesný posuv hlavně těžkých materiálů.
 • Plynulá volba rychlosti posuvu pomocí frekvenčního měniče umožňuje plynulý rozjezd a přesný dojezd posouvaného materiálu.
 • Přenosná ovládací jednotka umožňuje optimální polohu pracovníka při přesném najíždění na požadovanou délku.
 • Extrémně stabilní celková konstrukce jako u všech dopravníků systému K.
 • Dopravníky jsou osazeny silnostěnnými soustruženými ocelovými válečky šířky 520 nebo 750 mm odpovídajícího průměru.
 • Hřídele válečků jsou uloženy ve stavitelných ocelových pouzdrech s ložisky. Robustní systém výsuvu nohou umožňuje nastavitelnou výšku dopravníku v rozsahu 760 až 960 mm.
 • Jednotlivé, navzájem propojitelné moduly o délce 2 metry. Pro dosažení maximální stability je dopravník 2 m osazen dvěma nohami.
   

šířka válečků počet nohou počet válečků průměr válečků celková délka [mm] nosnost [kg/1m] motor [kW] rychlost posuvu [m/s]
KP 520 / 2m 520 2 6 58 2000 600 1,5 0 - 0,3
KP 750 / 2m 750 2 6 74 2000 1600 1,5 0 - 0,3

KPS – Prodlužovací sekce k dopravníku KP

 • ​Délka modulů 2 m.
 • Stejné rámy jsou osazeny menším počtem válečků.
 • Dopravník KPS 520 má jednu nohu, dopravník KPS 750 má pro dosažení maximální nosnosti dvě nohy.
 • Válečky jsou osazeny řetězovým systémem posuvu napojeným na základní dopravník KP.
   
šířka válečků počet nohou počet válečků průměr válečků celková délka [mm] nosnost [kg/1m]
KPS 520 / 2m 520 1 4 58 2000 600
KPS 750 / 2m 750 2 4 74 2000 1600

KPO 520 NC – Automatický odměřovací systém


 • Ideální k navážení a odměřování profilových materiálů větších délek.
 • Zařízení je nutné doplnit o poháněné dopravníky i před řezem, jen tak lze zaručit ideální navezení materiálu na požadovanou délku.
 • Po stisknutí jednoho tlačítka se provede automaticky navezení materiálu na požadovanou délku, odskok dorazu od materiálu a nastavení dorazu do výchozí polohy.
 • Systém posuvného dorazu je automaticky výklopný, aby nedocházelo k sevření materiálu a tím možného poškození pilového pásu.
 • Nastavování požadované délky se provádí přes dotykový display na nezávisle stojícím ovládacím panelu.
 • Z ovládacího panelu lze ovládat nezávisle pohyb materiálu jak po vstupní válečkové trati, tak i po výstupní válečkové trati přepnutím ovladače. Další možností je ovládat pohyb materiálu jak na vstupní, tak i na výstupní straně současně.
 • Masivním systém s robustním tělesem dorazu, pohybujícím se po přesném vedení pomocí hřebene a pastorku, zaručuje přesnost najíždění dorazu a dlouhodobou životnost.


 Příslušenství k dopravníkům systému K

KB –vertikální opěrné válečky

Umožňují přesné navedení materiálu mezi čelisti svěráku stroje a zamezujícími spadnutí materiálu z dopravníku.

KV – Konzola s posuvným opěrným vertikálním válečkem

Nepostradatelný pomocník při řezání materiálu ve svazku. Pouze pro dopravníky v provedení KB s opěrnými vertikálními válečky.

KN – doplňková noha dopravníku                    

KZ – přizvedávací váleček

Manuální, excentrický systém instalovaný na válečku umožňuje přizvednutí materiálu nad ložnou plochu stroje a tím jeho snadnější posunutí.

KT – mezikusy pro připojení dopravníků k jednotlivým strojům

Pouze pro ARG 380, 400, 500 plus S.A.F.


KR – Výškově nastavitelná noha s válečkem

 • Je ideální ekonomickou variantou podpory materiálu při řezání.
 • Masivní a stabilní svařovaná konstrukce je osazena silnostěnným soustruženým ocelovým válečkem.
 • Váleček je výškově stavitelný v rozsahu 760 až 960 mm.
   
šířka válečků nosnost [kg/1m]
KR 520 520 500
KR 750 750 600


KRT – Výškově nastavitelná noha s excentrickým válečkem

 • Excentricky uložený silnostěnný váleček umožňuje manuální přizvednutí materiálu nad ložnou plochu stroje a tím jeho snadnější posunutí.
 • Váleček je výškově stavitelný v rozsahu 760 až 960 mm.
   
šířka válečků nosnost [kg/1m]
KRT 520 520 500
KRT 750 750 600