Nakladače a zásobníky kmenů

Tyto manipulátory jsou navrženy jako součást linky XMK 1000. Části linky pro manipulaci kmene jsou navrženy tak, aby byly mezi sebou kompatibilní. Proto je možné linku sestavit modulárně a vyřešit tak univerzálně potřeby zákazníků.

Manipulátor kmenů se skládá ze zásobníku kmenů (délky 3m, 6m nebo i 9m) a vlastního nakladače kmenů. Jak zásobník, tak i sklopný nakladač může být v provedení poháněný nebo nepoháněný (pohyb kmene řetězy). Nakladač slouží pro navalení samotné klády ze zásobníku na pásovou pilu. Nakladač nelze použít bez zásobníku kmenů nebo bez dopravníku XMD.