KPO 520 NC odměřovací systém


  • Ideální k navážení a odměřování profilových materiálů větších délek.
  • Zařízení je nutné doplnit o poháněné dopravníky i před řezem, jen tak lze zaručit ideální navezení materiálu na požadovanou délku.
  • Po stisknutí jednoho tlačítka se provede automaticky navezení materiálu na požadovanou délku, odskok dorazu od materiálu a nastavení dorazu do výchozí polohy.
  • Systém posuvného dorazu je automaticky výklopný, aby nedocházelo k sevření materiálu a tím možného poškození pilového pásu.
  • Nastavování požadované délky se provádí přes dotykový display na nezávisle stojícím ovládacím panelu.
  • Z ovládacího panelu lze ovládat nezávisle pohyb materiálu jak po vstupní válečkové trati, tak i po výstupní válečkové trati přepnutím ovladače. Další možností je ovládat pohyb materiálu jak na vstupní, tak i na výstupní straně současně.
  • Masivním systém s robustním tělesem dorazu, pohybujícím se po přesném vedení pomocí hřebene a pastorku, zaručuje přesnost najíždění dorazu a dlouhodobou životnost.