Pilové pásy


  • Originální pilové pásy, vyráběné nejmodernější technologií z nejkvalitnějších německých materiálů, za přísného dodržování veškerých předepsaných výrobních a kontrolních postupů.

  • Zaručují vysokou produktivitu a přesnost řezu při maximální životnosti pilového pásu.

  • Široká škála vyráběných typů pilových pásů a druhů ozubení umožňuje profesionální dělení prakticky všech dostupných materiálů.Bimetalový pás

Skládá se z nosného pásu ze speciální oceli obsahující 4 % chromu, na který je navařena vrstva HSS mat., do kterého jsou vyfrézovány zuby.

Konstantní ozubení

Vzdálenost břitů zubů je vždy stejná.

Variabilní ozubení

Břity zubů mají rozdílnou vzdálenost, která se periodicky opakuje. Tím je dosažen větší řezný rozsah, schopnost více eliminovat vibrace způsobené nárazem břitu zubu na materiál, větší životnosti pilového pásu.

M42

Univerzální pilový pás, vhodný pro širokou paletu materiálu včetně nástrojových ocelí a nerezí do tvrdosti 45 HRC. Zuby jsou zhotoveny z oceli HSS-M42 s obsahem kobaltu.

M51

Pilový pás pro nástrojové a nerezové oceli s tvrdostí do 50 HRC. Špičky zubů jsou zhotoveny z oceli HSS-M51 s obsahem kobaltu a wolframu.

Tvrdokovový pás

Skládá se z nosného pásu ze speciální oceli do kterého jsou vyfrézovány zuby, na které jsou navařeny speciálně broušené tvrdokovové destičky. Tvrdokovový osazený pilový pás, vhodný pro dělení materiálů povrchově kalených, chromované součásti, výkovky a materiály s extrémní houževnatostí a tvrdostí do 62 HRC.

Řezný rozsah

Pro optimální výkon pilového pásu, je rozhodující správná volba velikosti zubu pilového pásu v závislosti na velikosti děleného materiálu.
 

PLNÉ MATERIÁLY PROFILOVÉ MATERIÁLY

Variabilní ozubení Konstantní ozubení Variabilní ozubení Konstantní ozubení
a(D) [mm] a(D) [mm] t [mm] t [mm]
0–25 10/14 0-10 18 0-4 10/14 0-1 18
20-40 8/12 (8/11) 5-20 14 3-6 8/12 (8/11) 0-3 14
30-60 6/10 20-40 10 6-9 6/10 4-7 10
40-70 5/8 (5/7) 40-80 6 9-13 5/8 (5/7) 8-11 6
60-110 4/6 80-120 4 12-16 4/6 12-15 4
80-140 3/4 120-200 3 16-22 3/4 16-20 3
120-350 2/3 200-400 2 20-35 2/3 21-30 2
250-550 1,4-2 300-800 1,25 30-85 1,4-2 31-90 1,25
380-750 1/1,5 40-85 1/1,5
550-3000 0,75/1,25 80-200 0,75-1,25


Při volbě počtu zubů u pilového pásu platí zásada, že v okamžiku řezu musí být minimálně 4 zuby, ale ne více než 30 zubů.
 

Pozor při rozbalování svařených pilových pásů. Jsou v přepravním balení v napnutém stavu. Ochranný kryt pilového pásu odstraňte až po nasazení na stroj.