Dotace na pilařskou a lesnickou techniku

25. 07. 2022

dovolujeme si Vás informovat o tom, že v říjnu letošního roku budou vyhlášeny v rámci Programu rozvoje venkova dlouho očekávané programy TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN a program TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.

ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ:

• Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví;

• Držitelé lesů;

• Sdružení s právní subjektivitou;

• Školy a učiliště se školním polesím;

• Obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích.

KDO NEMŮŽE ŽÁDAT:

• Truhlárny a všichni ostatní druhotní zpracovatelé dřeva!

PODPOROVANÉ INVESTICE:

• Stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic, manipulačních skladů a technologií pro sušení a impregnování masivního dřeva;

• Mokré sklady dříví;

• Stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů;

• Stroje ke zpracování potěžebních zbytků;

• Stroje pro přípravu půdy před zalesněním;

• Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy);

• Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest;

• Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví;

• Dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin.

Míra podpory by se měla pohybovat ve výši 50 %. Po vyhlášení podmínek programů Vás budeme obratem informovat.

Rádi Vám poskytneme BEZPLATNÉ PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ Vašeho investičního záměru.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte obrátit na projektového manažera, Ing. Michala Torhana, na tel. +420 602 752 659, nebo na e-mailu: michal.torhan@201.cz.