Projekt „Účast společnosti PILOUS na zahraničních veletrzích"

03. 09. 2019

Společnost od roku 2019 realizuje projekt s číslem CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018218 a názvem „Účast společnosti PILOUS na zahraničních veletrzích", pro který byla podána žádost o podporu z prostředků Evropské unie.
Cílem předkládaného projektu je účast společnosti PILOUS - pásové pily spol. s r.o. na zahraničních veletrzích. Předmětem projektu je prezentace společnosti na výstavním stánku těchto veletrhů.

Pilous